Novinky

Jak získat povolení pro food truck

Jeden ze základních faktorů, které rozhodují o úspěchu food trucku, je jeho umístění. Vhodné místo musíte vybírat tak abyste oslovili co největší počet potencionálních zájemců, 

 

Získání povolení pro provozování food trucku však vyžaduje splnění několika podmínek a orientaci v lokálních předpisech. Připravili jsem proto pro vás kratký průvodce touto problematikou.

Zábor veřejného prostranství ve městech

Pokud chcete se svojí pojízdnou prodejnou stát ve městě, na veřejném prostranství, musíte splňovat řádu náležitostí a vyřídit si (většinou několik) povolení. 

  1. Zjištění platných předpisů: Prvním krokem je zjistit, jaké předpisy a požadavky pro provozování food trucku platí ve vašem městě nebo obci. Každé město, v Praze ale i každá městská část, má pro tuto problematiku vlastní předpisy a řeší je odlišně. Vyjímkou není ani úplný zákaz prodeje na ulicích (v takovém případě je jedinou možností prodej na soukromém pozemku, např. před obchodním centrem). Primárně vás zajímá tržní řád, který stanovuje místa pro stánkový prodej (kam spadají i food trucky). Ruku v ruce s tím jde předpis o záboru veřejného prostranství (tedy na pozemcích patřících městu) s příslušným ceníkem, který stanovuje nájemní cenu. Tyto informace lze obvykle najít na webových stránkách městského úřadu nebo se o nich dozvědět přímo na příslušném odboru (většinou odbor majetkoprávní nebo dopravy). 

  2. Podání žádosti: Pro získání povolení k záboru veřejného prostranství je nutné podat oficiální žádost na městském nebo obecním úřadu. Žádost musí většinou obsahovat podrobné informace o vozidle, plánovaném místě stání, časovém rozmezí provozu a typu prodávaných potravin. Vyjímkou není, že se k žádosti vyjadřuje více odborů (památkáři, majetkoprávní, dopravy) a často i Policie (bezpečnost provozu). Obrňte se proto trpělivostí a žádost podejte v dostatečném předstihu.  

  3. Platba poplatků: S povolením často souvisí také potřeba zaplatit poplatky za zábor veřejného prostranství.

Pronájem na soukromých pozemcích

Pronájem místa pro food truck na soukromých pozemcích, jako jsou parkoviště před nákupními centry, brownfieldy, chodníky před kancelářskými budovami může být skvělou alternativou k stání na veřejných prostranstvích. V tomto případě je nutné se dohodnout přímo s vlastníkem pozemku, kterého si snadno dohledáte přes Katastr nemovitostí. Ideálním řešením je domluva na několika různých místech a podle potřeby je během dne nebo týdne měnit. 

 

Prodej na festivalech

Prodej na festivalech a veřejných akcích může food truckům nabídnout vysokou návštěvnost v krátkém a zvýšený zájem o jejich nabídku.

  1. Kontaktování organizátorů: Pro získání místa na festivalu je potřeba kontaktovat organizátory akce a zjistit dostupnost a podmínky účasti. V ČR úspěšně funguje několik větších firem, které pronájem místa na velkých festivalech zprostředkovávají - např. Oriental CZ nebo BackStage agency.

  2. Povolení a poplatky: Pro účast na festivalu může být vyžadováno specifické povolení a úhrada poplatků spojených s pronájmem místa. 

  3. Dodržování pravidel akce: Každý festival může mít specifické požadavky na účastníky, včetně omezení na typ a rozsah nabízených produktů. Řada velkých akcí má své partnery 

Závěrem, získání povolení pro provoz food trucku vyžaduje dobrou přípravu a orientaci v místních předpisech. Ať už plánujete stát na veřejných prostranstvích, pronajímat si místo na soukromém pozemku, nebo se účastnit festivalů, důležité je pečlivě plánovat a být v souladu se všemi regulacemi a požadavky.

Jak na úspěšný food truck?

Food trucky se staly oblíbenou možností pro nadšence, kteří chtějí s podnikáním v gastru začít a gastro podnikatele, kteří chtějí stávající provoz rozšířit. Díky mobilitě a nízkým provozním nákladům může být vlastnictví food trucku vzrušujícím podnikáním. Než však vyrazíte na cestu se svými kulinářskými výtvory, je třeba zvážit několik zásadních bodů. Zde je 8 věcí, které je třeba mít na paměti, než si koupíte food truck:

1) Koncept food trucku a nabídka: Před investicí do food trucku je nutné mít jasný koncept a jídelníček. Zvažte své cílové publikum, kulinářský styl a vaše samotné možnosti. Jedinečný a atraktivní koncept může váš food truck odlišit od konkurence.

2) Velikost a typ: Po stanovení konceptu je nutné vybrat vhodný typ vozidla. Potřebuje prostornou kuchyň nebo jen výčepy? Chcete gastro přívěs tažený za autem? Nebo celou dodávku? Pro jednoho brigádníka nebo celý team?  Vyberte si takový, který vyhovuje vašim provozním potřebám a požadavkům na nabídku. Zvažte prostor kuchyně, skladovací kapacitu a efektivitu uspořádání, abyste zajistili hladký průběh práce a optimální funkčnost. S celým procesem vám skvěle poradí náš zkušený tým.

3) Rozpočet: Stanovte si rozpočet na samotné pořízení foodtrucku. Orientační ceny našich produktů najde u každého z nich. Nezapomeňte však zohlednit i další náklady spojené s prvními dny provozu - nájemné místa, zásoby, obalový materiál, marketing, železnou rezervu a podobně. Buďte realističtí ohledně svých finančních zdrojů a v případě potřeby prozkoumejte možnosti financování. Leasing food trucků a gastro přívěsů je také jednou možnosti, kterou lze pro financování koupě využít. 

4) Food truck povolení: Získejte potřebná povolení a licence, provozování food trucku totiž patří mezi hostinskou činnost a budete tak potřebovat patřičné živnostenské oprávnění. Při prodeji alkoholu zase patřičnou licenci. Nezapomeňte si také podrobně prostudovat hygienické standardy a postupy v rámci food truck HACCP, tedy systému řízení kritických bodů. Jeho vypracování Vám s každým naším food truckem nebo gastro přívěsem zajistíme.  

5) Umístění a parkování: Prozkoumejte potenciální lokality a parkovací místa pro svůj food truck s ohledem na pěší provoz, blízkost cílového trhu a konkurenci. Prozkoumejte možnosti účasti na festivalech, koncertech a veletrzích, abyste maximalizovali viditelnost a prodej. Pro prodej v ulicích budete pravděpodobně povolení radnice k záboru veřejného prostranství. S tím je většinou spojený nájemní poplatek. Ale pozor, každé město má v tomto směru vlastní předpisy. 

6) Identita značky: Vytvořte pro svůj food truck design, který zaujme. Výrazná identita značky, včetně zapamatovatelného názvu, loga a prvků značky, pomohou vystoupit z řady. Vše by mělo fungovat dohromady tak, aby vyjadřovalo váš koncept a zároveň rezonovalo u vaší cílové skupiny. Investujte do grafika, polepů a přítomnosti na sociálních sítích, abyste si vybudovali povědomí o značce a přilákali zákazníky. A nepodceňujte ani světelnou reklamu. Váš food truck nebo prosecco van musí svítit a být vidět již z daleka. Takovou reklamu vám rádi vymyslíme a zrealizujeme v naší sesterské společnosti ShinySheep

7) Stanovení cen: Stanovte si cenovou strategii pro jednotlivé typy akcí (food truck catering, účast na festivalu, volný prodej v ulicích). Zvažte nabídku rozmanitých akcí, denních specialit a přizpůsobitelných možností, abyste oslovili široké publikum. Nezapomeňte vše pořádně spočítat a do nákladu rozpočítat úplně každý náklad, tak aby vám na konci dne zůstal odpovídající zisk. 

8) Vybavení a zásoby: Investujte do kvalitního kuchyňského vybavení a zásob, které jsou vhodné pro mobilní provoz. Zajistěte dostatečné množství chladicích zařízení, kuchyňských spotřebičů, skladovacích nádob a servírovacího náčiní, abyste uspokojili poptávku a zachovali standardy bezpečnosti potravin.

 

2 položek celkem
Zpět do obchodu